Debiteurenbeheer: de deurwaarder

Deurwaarder

Een deurwaarder klopt bij mensen aan wanneer zij voor lange tijd hun rekeningen niet hebben betaald. Waarschuwingen hebben niet geholpen en strengere aanmaningen ook niet. Een kale kip kun je niet plukken, zo luidt het gezegde maar de deurwaarder vindt meestal nog wat waardevols in huis. Na een taxatie neemt hij dit meestal mee en laat dit veilen. De prijs die hij ervoor krijgt wordt geïncasseerd door het bureau dat de deurwaarder heeft ingehuurd. Maar voor het zover is gaat de gerechtsdeurwaarder wel 'zacht' of 'minnelijk' te werk. Huyer Deurwaarder & Incasso is specialist in het incasseren van vorderingen. 

Hoe gaat de deurwaarder te werk?

De deurwaarder werkt in verschillende stappen. Voordat hij tot 'het leeghalen van het huis' overgaat, doorloopt hij eerst 'de minnelijke fase'. Dit is een 'zachte' fase en bestaat hoofdzakelijk uit waarschuwingen en toenaderingspogingen. Pogingen om samen te werken om de schulden in te lossen worden ook ondernomen. Contact wordt doorgaans via de telefoon en email gemaakt. In de minnelijke fase kan de schuldenaar met de deurwaarder overeenkomen de schulden over een (langere) periode te betalen: een periodieke betaling. Indien de schuldenaar na 2 incassobrieven niet betaald heeft wordt de juridische fase in gang gezet. De minnelijke fase is anders dan de gerechtelijke fase: hierin krijgt de gerechtsdeurwaarder de mogendheid van justitie om over te gaan tot 'hardere' maatregelen. Na meerdere stappen kan er dwangbetaling door beslaglegging of executie plaatsvinden. Maar eerst moet de debiteur voor de rechter verschijnen, waar hij het recht heeft om een 'conclusie van Antwoord' te maken. Hierin kan hij stellen waarom hij wel of niet dient te betalen, gevolgd door een antwoord van de schuldeiser (conclusie van Repliek) waarop weer wordt gereageerd door de schuldeiser via een conclusie van Dupliek. Indien een conflict schriftelijk niet afgedaan kan worden of de debiteur verschijnt niet voor de rechter, kan de rechter beslissen tot dwangbetaling door middel van beslaglegging of executie (veiling in het openbaar kan dan plaatsvinden). 

Een deurwaarder in huren?

Een deurwaarder kost geld, per elke actie die hij onderneemt: van het schrijven van brieven tot de beslaglegging. Elk jaar verschillen deze kosten: zo kostte een dagvaarding in 2009 72,25 euro en in 2017 80,17 euro (zie www.incasso.net/deurwaarder-tarieven). De prijzen gaan over de jaren heen omhoog en verschillen daarnaast per actie. Een executieverkoop is verreweg het duurst: plus minus 270 euro. Daarnaast kost het incassoproces tijd. Een kale kip kun je niet plukken, dus een ondernemer moet goed overwegen of een incassobureau uiteindelijk loont en de schulden dekt.


Delen